düzen alıştırmaları

2010-03-01 15:34:00
DÜZEN ALIŞTIRMALARI

 

 

Beden eğitimi derslerinde ve ders dışı çalışmalarda düzeni sağlamak ders ve organizasyonu kolaylaştırmak için düzen alıştırmalarının bilinmesi ve kullanılması şarttır.

 

 

 

KOMUT : Herhangi bir duruşun, dönüşün, yürüyüşün çarkın koşunun sırlanmanın ve hareketin öğrenciler tarafından başarı ile yapılabilmesi için bu egzersizleri öz olarak ifade eden ve yüksek sesle söylenen emirdir.

 

 

 

Komutlar, kısa ve açık olarak verilen kalıplaşmış emirlerdir. Yaptırım ve bildirim olmak üzere genel olarak ikiye ayrılır.

 

 

 

  1. Bildirim Komutu : Uygulanacak hareketin hazırlık aşamasıdır. Komutu uygulayacak olan fert ya da  gruba  yapılacak hareketin ne veya nasıl olduğunu ve alınacak düzeni bildirir. “Sağa – Dön” komutunda sağa kelimesi bildirim komutudur.
  1. Yaptırım Komutu : Uygulanacak hareketin emir niteliğinde olup, bu komutla hareket tamamlanır. “Sağa – Dön” komutunda Dön kelimesi yaptırım komutudur.

 

Bir komutun veriliş tarzı, hareketin canlılık, kesinlik ve beraberlikle yapılmasını sağlar. Komutlar etkileyici bir sesle ve anlaşılır şekilde verilmelidir. Ses yüksekliği kıtanın büyüklüğüne göre  ayarlanmalıdır. Komut veren, cephenin orta (...sında kıta cephe uzunluğunun yarısı kadar ) ilerisinde durmalıdır.komutlar kıtaya dönük bir vaziyette verilmelidir.

 

 

 

Bildirim ve yaptırım komutu arasında bir miktar beklenmelidir. Bazı komutlarda bildirim ve yaptırım komutu birleştirilmiştir. (“ hizaya  gel “) bu tür komutlarda komutun ikinci kelimesi uzatılarak verilir. Bazı komutlar ise sadece yaptırım komutundan meydana gelir. ( “ Rahat “ )

 

 

 

DÜZEN ALIŞTIRMALARININ KONULARI    

 

  1. Duruşlar
  2. Dönüşler
  3. Sıralanma ve dizilişler
  4. Yürüyüş ve koşular
  5. Açılma ve yayılmalar ‘dır.

 

DURUŞLAR

 

Esas Duruş : Esas duruşa geçmek için “ Hazır ol “ komutu verilir. Bu komutun verilmesine gerek olmadan, herhangi bir bildirim komutundan sonra veya “Dikkat” komutundan sonra kendiliğinden esas duruşa geçilir. (Hazır ol duruş)

 

 

 

Hazır Ol Duruş : Sol ayak sağ ayağın yanına sertçe çekilir. Topuklar bitişik ve bir hizada, ayak burunları birbirlerinden bir ayak boyu açık (kız öğrencilerde ayak uçları bitişik ) vaziyette olup vücut ağırlığı her iki ayağın ökçe ve tabanlarına eşit olarak bölünür. Dizler hafifçe gerilir, gövde dik tutulur, göğüs hafifçe kabartılır, karın içeri çekilir, omuzlar aynı yükseklikte tutulur ve yukarı kaldırılmadan biraz geriye alınır.kollar serbest olarak aşağıya sarkıtılır. Eller, parmaklar bitişik ve orta parmak pantolon dikişi üzerine gelecek tarzda avucun tamamı uyluklara yapıştırılır. Dirsekler hafifçe ileriye verilir, baş dik tutulur, çene boyna doğru biraz çekilir, gözler ileri doğru bakar, kaslar hafifçe gergin bir vaziyet alır.diğer bir komut verilene kadar kımıldamadan beklenir.

 

 

 

Rahat Duruş : Sol ayak bir ayak boyu veya omuz genişliği kadar sol hizada sertçe yerini alır. Bacaklar vücudun ağırlığı her iki ayağın ökçe ve tabanlarına eşit olarak bölünecek şekilde gergin tutulur. Eller bel çukuruna gelecek şekilde kollar arkaya getirilir. Sol el altta sağ el bileğinden tutar. Sağ el hafif yumruk vaziyetindedir. Baş ve gözler esas duruştaki gibidir. Konuşulmaz ve kıpırdanmaz. Kız öğrencilerde hazır ol ve rahat duruş daha estetik ve yumuşak olmalıdır. Rahat duruşta vücut ağırlığı tek ayak üzerine verilebilir.

 

 

 

DÖNÜŞLER

  1. Yerinde dönüşler

a.       dururken

b.       yerinde sayarken

  1. Hareket halinde dönüşler

a.       yürürken dönüşler l

b.       koşarken dönüşler

  1. Çarklar

 

 

 

YERİNDE DÖNÜŞLER

 

 

 

A.     DURURKEN DÖNÜŞLER    

 

Sola Dönüş : Komutla birlikte vücut ağırlığı sol ayak topuğu üzerine verilir. Sol ayak tabanı ve sağ ayak topuğu hafifçe yerden kaldırılır. Sol ayak topuğu üzerinde  90° sola bir harekette dönülür. Arkada kalan sağ ayak en kısa yoldan sertçe esas duruşta olduğu gibi sol ayağın yanına getirilir.

 

 

 

Sağa Dönüş : Komutla birlikte vücut ağırlığı sağ ayak topuğu üzerine verilir. Sağ ayak tabanı ve sol ayak topuğu hafifçe yerden kaldırılır. Sağ ayak topuğu üzerinde  90° sağa bir harekette dönülür. Arkada kalan sol ayak en kısa yoldan sertçe esas duruşta olduğu gibi sağ ayağın yanına getirilir.

 

 

 

Geriye Dönüş : Komutla birlikte vücut ağırlığı sol ayak topuğu üzerine verilir. Sol ayak tabanı ve sağ ayak topuğu hafifçe yerden kaldırılır. Sol ayak topuğu üzerinde  180° sola bir harekette dönülür. Arkada kalan sağ ayak en kısa yoldan sertçe esas duruşta olduğu gibi sol ayağın yanına getirilir. Geriye dönüşler daima soldan yapılır.

 

 

 

B.YERİNDE SAYARKEN DÖNÜŞLER    

 

Yerinde sayarken yapılan dönüşler için belirtilen komutlar verilir. Dönüşlerde aynı şekilde yapılmış olur. Başka bir komut verilene kadar yerinde saymaya devam edilir. Sağa – sola dönüşler iki sayıda geriye dönüşler 4 sayıda yapılır.

 

HAREKET HALİNDE DÖNÜŞLER

 

A.     YÜRÜRKEN DÖNÜŞLER

 

SOLA DÖNÜŞ : sol ayak yere basarken bildirim komutu verilir. Sağ ayakla adım alınır. Sol ayakla adım alırken dön yaptırım komutu verilir, sağ ayakla adım alınır. Sol ayak 90 derece sola çevrilip sağ ayağın yanında yere basar. Sağ ayak sol ayağın yanına getirilir. Verilecek komuta göre sol ayakla harekete geçirilir.

 

 

 

SAĞA DÖNÜŞ : sol ayak yere basarken bildirim komutu verilir. Sağ ayakla adım alınır. Sol ayakla adım alınırken yaptırım komutu verilir, sağ ayakla adım alınır.

 

GERİYE DÖNÜŞ : geriye dönüş sol taraftan yapılır. Sol ayaklar yere basarken bildirim komutu verilir. Sağ ayak yere basar. Sol ayakta yaptırım komutu verilir. Sağ ayak tekrar yere basar. Sol ayak sağ ayağın yanına getirilip 90 derece sola çevrilerek basılır.

 

ÇARKLAR

 

 

 

Grubun yürüyüş koşu ve yönlerini değiştirmek amacı ile çarklar yaptırılır. Kullanılan alanın durumuna göre sola – sağa – geriye çarklar yaptırılır. Çark noktasındaki, yerinde sayarak çark ederken, kanattakiler çark noktasının yakınlığına göre adımlarını küçükten başlamak üzere ayarlarlar. Çark yapılırken kollar sallanmaz.

 

 

Geriye çark komutu verildiğinde ön sıradaki öğrenciler kendi sol iç taraflarından geriye dönerek yürüyüşe geçerler. Arkadaki sıralar ön sıranın çark ettiği noktaya kadar düz yürür, ön sıranın yaptığı çark hareketini aynen uygularlar.

 

 

 

SIRALANMA VE DİZİLİŞLER

 

 

 

A.SIRALANMALAR VE ÇÖZÜLMELER

 

 

 

1.GENİŞ KOLDA SIRALANMA (SAFTA SIRALANMA) :Öğrencilerin yan yana bir doğru üzerinde sıralanmalarına denir. Bu sıralanma 2’li 3’lü ..... olarak çoğaltılabilir.

 

 

 

Geniş kolda ikişerli sıra olma : Sağ baştaki öğrenci yerinde kalır, solundaki ikinci öğrenci sağ ayağı ile birinci öğrencinin önüne bir adım alır, sol ayağını diğerinin yanına getirir. 3 sıradaki öğrenci yerinde kalır 4. öğrenci 2. öğrencinin hareketini aynen uygular. Sıralanma bu şekilde devam eder.

 

 

 

608
0
0
Yorum Yaz